Nyheter


Salen skal vi både varmere og lysere – vi har fått lån av Trøgstad banken men tar gjerne imot gaver til 11406789103 eller vipps # 109125 Vi samler også inn vi https://lokalverdi.no/prosjekt/kringen-120-%c3%a5rvinduergulv-byttes-st%c3%b8tt-oss/50d3323e-8278-415c-8218-422e74a94218

Pr 8 mai har vi fått inn 43050 på folke innsamling med det som har kommet inn på konto og vips – aksjon pågår fram til 16 mai. Vårt mål er 50000 det nærmer ser. Er du med og gir til linken over eller foretrekker du og vipse 109125 eller du kan gi ditt bidrag på vår konto 11406789103.

I tillegg til støtte fra folket har vi fått 55000 fra Stiftelsen Trøgstad Brannkasse og så fikk vi gledes sjokk med en gave fra Sparebank stiftelsen DNB har gitt oss 186 000, I tillegg har vår bank forbindelse Trøgstad sparebank innvilget 400 000 i lån. Styret har begynt å tenke på handikap wc …. Vi tenker videre …

Styret i Fetsund KFUK-KFUM

Elin Hofvind, Ane Aamodt, Kjellaug Solemdal og Jorunn Apeland https://www.facebook.com/groups/kringen/

Nytt i mars 2020  Årsmøtet vedtok utbedringer av Kringen forsamlingslokale med nye vinduer, isolering og maling av salen og bytting av gulv.   Gledelig nyhet kjelleren hos oss blir malt i påsken.

Her blir det malt i påska,