Seniortreff

Seniortreff høsten 2022

Torsdag 8 september kl.1100

Om  mitt liv   Rune Fløielsebonn forteller

Torsdag  13 oktober  kl.1100

«Alle tiders kirkeverge.»  Kirkeverge i Lillestrøm Peter Straumann deler tanker rundt kikrevergen sin rolle historisk og nå.

Torsdag 3.november kl.1100 » En øy-en dag-30 bilder »

Seniortreffet fortsetter med lunsjbord, utlodning, allsang og andakt.

Alle som kan møte om formiddagen er velkommen!

Ønsker du å gi en gave kan dette gis til konto 11406789103  Vipps 109125

Kontaktpersoner:         Øyvind Breen mobil: 414 47 117 – epost oyvindbreen@gmail.com   Odd Halvard Foss mobil: 950 79 987 – epost: ohfoss@gmail.com