Seniortreff

SENIORTREFF PÅ KRINGEN   2021
1. torsdag i måneden kl. 11.00 – 14.00
Torsdag 2. september:
Steinar Tosterud:
«Grenselosene på Setskauen og i Nes»
Torsdag 14. oktober (avvik på grunn av høstferien):
Mai Grimdalen:
«Anne Grimdalen-kunsten og kristentroen».
Torsdag 4. november
Ragnvald Seierstad:
«Thailand, Pattaya og Sjømannskirke»
På grunn av smittevernbestemmelser o.s.v. blir det en noe enklere servering enn
tidligere, vi dropper også inntil videre åresalget og erstatter det med en kollekt.
Men Allsang og Andakt hører fortsatt med.
Alle som kan møte om formiddagen er velkommen!

Seniortreffet fortsetter med lunsjbord, utlodning, allsang og andakt.

Alle som kan møte om formiddagen er velkommen!

Kontaktpersoner:         Øyvind Breen mobil: 414 47 117 – epost oyvindbreen@gmail.com   Odd Halvard Foss mobil: 950 79 987 – epost: ohfoss@gmail.com