Historien om Kringen

 Historikk fra 1941-49

Speiderarbeidet KFUK startet med jenter og fortsatte med gutter i triangelarbeid og speider. Oppstart var 1941 med opphold under krigen. Foreningen hadde ikke eget hus og aktiviteten foregikk i private hjem, Herredshuset, Misjonshuset,Ungdommen og på kontoret til lensmannen.

Det ble utprøvd flere metoder for å få til ett hus det ble annonsert og etterlyst i ei intern avis det ble også søkt om å få ta opp 50 tylfter bunntømmer og her var svaret ja. I 1945 ble det kjøpt ei tomt i Falldalen , men den ideen ble for dyr og vanskelig og gjennomføre. Tomta ble solgt.

Så dukket det opp ett annet alternativ Kringen på den tiden var det Fet Arbeiderlag  som eide huset. I 1946 ble Kringen solgt til Oslo og Akershus  Krets av NKUF – så kom tanken om ett samarbeid med mellom kretsen og Fetsund kristelig ungdomslag.  Tiden gikk og folket på Kringen ville aller helst eie lokalet selv dette skjedd i desember 1949 da ble Kringen kjøpt for 22800 i følge kjøpekontrakten . Det ble inngått en  15 års leieavtale med kretsen i forhold til leirer for unge kvinner.

Disse menneskene stod bak kjøpet av Kringen:     Louise Langbakk , Arild O Foss, Gudrun Andersen, Odd J Pettersen, Sissel Michelsen, Karin Berntsen og Ella Skjønhaug.

 

I eget hus fra 1949- 2015

Huset trengte oppgradering og det ble startet med bytting av vinduer, dører , paneling utvendig og innvendig , innlegging av lys , innredning av rom over scena og nytt uthus. Med dugnad og matriell ble dette arbeidet verdsatt til 38000 kr.   Den 23 september 1951   ble det invitert til innvielses fest, det hele startet med gudstjeneste i Fet kirke og fortsatte med 60 spesielt inviterte til stor middag.   Festmøte kom det omkring 150 mennesker.

Utbedringsarbeidet har foregått hele tiden fra 1951 fram til i dag.   Økonomien har til tider vært stram men mye frivillig innsats har berget  huset.   På sommeren 1968 startet ett etterlengtet arbeid med å få garderobe og toaletter her ble det gravd mange timer.   I 1971 kom det nytt fyringsanlegg som var i drift i mange år inntil vi byttet ut dette med nye varmeovner og  varmepumper omkring 2010.

I 1975 ble det støpt nye pilarer under huset det ble lagt nytt gulvbelegg i salen som vi den dag i dag har nytte av.

1978 ble det lagt nytt tak.  Takplater erstattet  takstein som flere steder var lekk.

I 1990 fikk kjøkkenet  en fornyelse etter en minnegave etter Louise Langbakk.

Vi har i de siste årene fornyet møblement .  Vi fikk i 2009 ett pålegg om å sikre Kringen mot brann. Vi  måtte legge gips i rømningsveien og nye brannsikre dører ble satt inn dette hadde vi snekkere og malere til å gjøre jobben i 2011. For å klare dette økonomisk måtte vi låne penger i banken.  Årene etter dette har vi hatt bra med utleie både faste og sporadisk utleie noe som har gjort det mulig og betale ned ekstra på lånet de to siste årene.

I mange  hadde vi lekkasje inni i kjeller når det regnet mye.  På sommeren 2012 fikk vi gravd drenering rundt kjeller og ei grøft for å sikre vannet vekk fra kjeller og hus.  Siden den tid har kjelleren vært tørr men vi trenger tenker stadig på utbedring av kjeller eller legge til rette for wc på bakkeplan . Intet er bestemt og her er økonomi en sentral del av det hele.

En gave og en oppgave.

I 2005 fikk vi malerbutikken i sentrum av Spare. Vi fikk i tillegg penger til transport av Moelven  brakkene over til Kringen.

Vi endte opp med og ta opp lån og vi gikk for at dette var ett hus som kunne brukes selvstendig med en sosial del og en verksteds del. Dugnaden tok to lange år med mye innsats av enkelt personer ble dette ett trivelig lokale for  mindre forsamlinger.  Vi innviet lokalet med ordfører og prest og vi var ca 40 mennesker samlet denne dagen.

Lokalet har vært flittig brukt Seniormekkere i nærmiljøet og den sosiale delen brukes til mindre bursdager, møter for Fet kommune og styremøter.

Kringen er ett sted som blir brukt nesten hver dag året igjennom vi ser at lokalet begynner og bli preget av langtids bruk og vi har våre drømmer om stedet. Kanskje du som leser dette har lyst til å bidra med noe til oss på Kringen. Vi hører gjerne fra deg 47317778 el kjellaugsolemdal@gmail.com

Kringen er stedet for store og små.

 

Kjellaug Solemdal

 

Kilde for historien er Speiderarbeidet i Fetsund som kom ut i 1986.

 

 

 

5820_1106346656422_4681402_n
Kringen 1 og 2 pr 2015

 

742
Kringen 1 med god plass til 30-40 mennesker . Maks antall er 60 med bord dekking.
743
Kjøkkenet slik det ser ut pr 2015. Romslig og dekketøy og kaffekopper til mange gjester.
CIMG4206
Kringen 2 klar for kaffe og kaker .

 

 

 

 

 

 

CIMG4209
Kringen 2 pyntet til fest ett lokale som fint rommer 20 personer.

 

 

 

 

Kjøkknet er blitt nytt med nytt vindu og ny farge på veggen. Vi får nytt gulv.