Noe for deg på Kringen.

Tirsdag 4.februar kl.1830 Håndarbeidsaften

Tirsdag 18.februar kl.1830 Håndarbeidsaften

 Lørdag 14.mars 1200 Akedag i Pålsebakken med grilling

(hvis snø).

Tirsdag 17.mars.kl.1830 Håndarbeidsaften.

Lørdag 28.mars kl.1200 Påskeverksted

Lørdag 18.april 1100-1500 LOPPEMARKED

20.april til 26.april dugnad inn og ute. Velkommen

Tirsdag 21.april kl.1830  Håndarbeidsaften

Tirsdag  12.mai   kl.1830  Håndarbeidsaften

Tirsdag 26. mai . kl.1830 Håndarbeidsaften

Tirsdag  9.juni    kl.1830  Håndarbeidsaften Tirsdag 25. august kl.1830 Håndarbeidsaften