Årsmøte i Fetsund KFUK- KFUM

Årsmøteinnkalling Fetsund KFUK-KFUM 2019

 

Det kalles herved inn til årsmøte i Fetsund KFUK-KFUM

Onsdag 6.3.2019 kl. 19.00 i Kringen 2

Årsmøtet starter med en andakt.

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av dirigent, referent og 2 personer til å underskrive protokollen
 3. Årsmelding 2018 fra Styret
 4. Årsmelding fra underavdelinger
  1. Kringen Åpen Barnehage
  2. Fetsund KFUK-KFUM speidere
  3. Speidernes Mødreforening
 5. Regnskap 2018
 6. Valg av
  1. Leder
  2. 1 styremedlemmer
  3. Varamedlemmer
  4. Revisor
 7. Styrets forslag til budsjett for 2019
 8. Innkomne saker

 

 

Saker til årsmøtet må leveres skriftlig til

Enkel servering.

 

Med vennlig hilsen
Styret i Fetsund KFUK-KFUM

 

Jorunn Apeland                                                                                                Kjellaug Solemdal
Sekretær                                                                                                              Leder