Årsmelding fra 2016

Årsmelding 2016 Fetsund kfuk-kfum

Styret i 2016
Leder: Kjellaug Solemdal
Nestleder: Steffen Innset
Sekretær: Morten Berglie
Kasserer: Erlend Berger
Varamedlem: Ellen Jansen

Revisor Jorunn Schatvet

Møter
Styremøte avholdt 20 januar, årsmøte 3 mars og styremøte 14 mars.

Aktiviteter
Vi har i 2016 hatt 8 treff på lørdag med flyktninger og andre dette har vært matlaging, påskeverksted, sosialt samvær, tur langs lensene, badetur, laging av eplekake, feiring av Fn-dagen og grøtfest. Vi har vært fra 5- 25 deltakere.
I tillegg har vi vært på noen hjemmebesøk og blitt kjent med nye flyktninger i vår kommune. Vi har støttet flere barn inn i idretten med å betale treningsavgift og medlemskontingenter. Vi har deltatt på cuper i fotball og håndball.
I år har vi søkt penger flere steder og fått tilslag hos Trøgstad sparebank med 4000,- , Fet Lions med 5000,- , 10.000,- fra Strømmen storsenter, 20.000,- fra Helse og sosialutvalget i Fet kommune, 15.000,- fra Sparebankstiftelsen DNB og sist men ikke minst 30.000,- fra gjensidigestiftelsen. Totalt 84.000kr, Det siste beløpet kommer inn på vår konto i januar eller februar.

Seniortreffene går sin gang med aktuelle tema med foredrag av lokale folk og folk fra litt lenger unna. Andakten er ofte med en av de lokale prestene. De har sang, utlodding og sist men ikke minst god lunsj. Oppmøtet varierer fra 20-35 mennesker. Det er 6 møter i året hvor et i samarbeid med Fetsund Normisjon og Fet menighet
Også i år var både Fn markering med lørdagstreff og seniortreff endel av kulturuka i bygda vår.

Vi har også arrangert loppemarked med mye lopper og en god inntekt. Vi sendte resten til Estland noe vi er glad for å gjøre. Julemessa avsluttet året med litt mindre trafikk enn forrige år, men vi er godt fornøyd med resultatet og takker alle som har bidratt med mange timer for å få dette i stand og de som kom og handlet og bidro til en koselig dag med sang, musikk og andakt.

Annet
Vi har fått lagt teppeflis i kjelleren og klubben har malt vegger, så når fremstår lokalet i kjelleren litt bedre enn før. Vi har fått ny leietaker i kringen2 verkstedsdel som innbar at vi tømte lokalet for våre eiendeler . De som leier er en motorsykkelgjeng med eldre karer fra nærmiljøet, de kan være aktuelle på noe dugnad.
Vi har også fått kontakt med to nye frivillige i vårt flyktningarbeid som vi håper kan fylle på vår medlemsliste, som er den største utfordringen vi har.
Vi har hatt ett aktivt år med forsøk på å tenke nye tanker om Kringen framover. Ellers har innkommende midler til flyktning arbeid gjort inntrykk og gitt ny inspirasjon, det vi gjør med forholdsvis lite omfang blir lagt merke til.

Nye Kringen
Etter dette ble det utnevnt en byggekomite, vi fikk med oss Einar Borud og Odd Halvard Foss. Vi endret plan fra tilbygg til nybygg og søking om omregulering av hele Kringen tomten. 6 møter og mye kommunikasjon pr epost.

Første møte i komiteen var 19 april. Etter møtet ble det klart at vi fikk napp hos Ark 19 til å se på Kringen i forhold søknad om omregulering av tomta på 6 mål.
17 august hadde Erlend Berger og Kjellaug Solemdal møte med Ark 19 arkitektfirma – deretter hadde komiteen et møte der vi snakket om areal. Våre forslag ble oversendt arkitekt firmaet som kom med skisser 24 sept.
11. oktober hadde vi møte der vi så på skissa og la en strategi i forhold til møte med kommunen/ administrasjonen.
Dette møtet ble 20 oktober, Inge Fagerhaug og Karl Alfred Bjølgerud var med på dette. Vi satt igjen med forsiktig optimisme og kommunen tok med seg våre forslag til interne møter. Tilbakemeldingene er positive og at kommunen ser på muligheter for å etablere flere kommunale tilbud på Kringen.
I november tok Fellesrådet med Sølvi Støvind og Espen Skaldhaug kontakt. De ønsket dialog om ett felles prosjekt, de trenger nye kontorer samlet på et sted samt at de også har behov for et senter nær kirka.

15 november hadde vi møte med fellesrådet om samarbeid, vi ble enige om å sende et innspill til formannskapet og kommunestyremøte der vi skisserte to forslag til planer for videre utvikling av vårt lokale og aktivitet.

Det første er utbygging av Kringen og selge deler av tomta til boliger samt beholde noe selv til forsamlingslokale og kontorer til Fet menighet og samarbeid med kommunen om det er ønskelig med flere etater.

Det andre alternativet er å selge hele området Kringen til bolig formål eller noe annet. Da må området omreguleres. De pengene vi sitter igjen med da er tenkt å bruke til forsamlingslokale i samarbeid med fellesrådet og kommunen. Da blir dette eventuelt nær kirken. Tomte spørsmålet må avklares med de som administrerer prestegårder, så her er det en lang vei å gå.

Vi venter på utspill fra kommunen og fellesrådet i forbindelse med den jobben de må ta i forhold til tomt ved kirken.

Kostnadene til nå knyttet til prosjektet har vært 45.859kr.

Morten Berglie Kjellaug Solemdal
Referent Leder