Seniortreff

SENIORTREFF PÅ KRINGEN
torsdag 5 APRIL
kl. 11.00 – 14.00
Tema » Tema er Rettsmedisiner- medisin uten behandlingsfokus ved Kari Ormstad
Seniortreffet fortsetter med lunsjbord, utlodning, allsang og andakt.
Alle som kan møte om formiddagen er velkommen!
Kontaktperson Odd Halvard Foss mobil: 950 79 987 eller epost: ohfoss@gmail.com