Seniortreff

SENIORTREFF PÅ KRINGEN

  1. torsdag i måneden kl. 11.00 – 14.00

 

Torsdag 6. september:

Grete Borud:                   «Skolehistorie i Gansdalen».

 

Torsdag 11. oktober:

Kjell A. Skartseterhagen     «Pilegrim – veien og målet – i går og i dag»

 

Torsdag 1. november:

Øystein Sørbye:               «I skyggen av krigen. Tanker om livsvalg, som sønn av en som overlevde fangenskap i tyske konsentrasjonsleirer»

 

Seniortreffet fortsetter med lunsjbord, utlodning, allsang og andakt.

Alle som kan møte om formiddagen er velkommen!

 

Kontaktpersoner:         Øyvind Breen mobil: 414 47 117 – epost oyvindbreen@gmail.com   Odd Halvard Foss mobil: 950 79 987 – epost: ohfoss@gmail.com