Kringen åpen barnehage

Ny lekeplass på Kringen januar 2019. Kom og bruk den.

Kringen åpen barnehage har siden 2002 vært en møteplass for barn i  og foreldre som er hjemme en periode. Mange har fått sine første venner i Fet i denne barnehagen.

Kringen åpen barnehage er åpen fra 0830 til 14.30 tirsdag.onsdag og torsdag. Det er to ansatte i barnehagen en av dem er barnevernspedagog med mye erfaring med barn og foreldre og en assistent stilling.

En dag i barnehagen inneholder frilek, lesing i bøker , samlings stund med mye sang og musikk.  Det blir også organisert utflukter i nærmiljøet. Det er også ei sandkasse utenfor lokalet som barnehagen kan benytte.

De lages noen fellesmåltider i barnehagen , men de fleste dager er det matpakke og felles lunsj ved langbord.

Det koster 40 kr for ett barn det gis søsken rabatt.  Vi har det siste halve året gitt barn med flyktning foreldre gratis tilbud.
Nå tar vi kort til betaling av tilbudet.

Lurer du på noe ta gjerne kontakt med     Therese 981 18 932       Ingelinn 47303182

Stikk gjerne innom på Kringen som ligger i Kringenveien 1 . Kanskje er dette tilbudet for deg og din familie.

Velkommen til små og store.

Besøk også gjerne barnehagen på facebook!