Arrangementer

Årsmøtereferat Fetsund Kfuk-kfum 3.3.16

Tilstede:
Fra styret:
Kjellaug Solemdal
Erlend Berger
Morten Berglie
2 Medlemmer
Møtet ble startet med andakt av sogneprest Inger Jeanette Enger

Sak1: Godkjenning av innkalling
Godkjent uten innvendinger

Sak2: Valg av møtedirigent
Erlend Berger ble valgt som møtedirigent
Sak3: Valg av møtereferent
Morten Berglie ble valgt som møtereferent

Sak4: Regnskap 2015
Gjennomgang av kasserer, med et resultat på 91.714,- ingen innvendinger.
Sak5: Årsmelding fra styret
Opplest av Morten Berglie
Årsmøtet er godt fornøyd og stolte av hva foreningen har fått til.
Sak6: Årsmelding fra underavdelingene
A: Årsmelding fra kringen åpen barnehage:
Motatt, og opplest
B: Kfuk-Kfum Speidere:
Mottatt og opplest
C: Speiderenes mødreforening
Motatt og opplest
D: Bibelgruppa:
Motatt og opplest
E: Seniortreffet
Mottatt og opplest

Sak7: Valg
Valg av leder: Kjellaug Solemdal
Styremedlem: Steffen Innset
Styremedlem: Morten Berglie
Varamedlem: Ellen Jansen
Varamedlem og kasserer: Erlend Berger
Revisor: Jorunn Schatvet
Det ble kommentert at det burde vært et fast styremedlem til. Det har ikke latt seg gjøre med de ressursene vi har pr. i dag. Årsmøtet har likevel godtatt dette enstemmig.
Sak8: Styrets forslag til budsjett 2016
Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett, med et underskudd på 12.180,-
Sak9: Utbygging av WC/Garderobe Kringen1
Styret har foreslått å sette i gang en utredning om utbygging av wc/garderobe anlegg i Kringen1.
Det ble stemt over dette og det ble enstemmig vedtatt. Dersom det skal tas opp nytt lån til utbygging vil det foretas et ekstraordinært årsmøte, eventuelt stemt over ved neste årsmøte.

Kollekt ble utført.

Morten Berglie
Referent