Om oss

Årsmelding Fetsund KFUK-KFUM 2014logo-skjerm_kfukkfum

 

Styremedlemmer for 2014 har vært:

Leder: Kjellaug Solemdal Nestleder: Steffen Innset Sekretær: Morten Berglie Styremedlem: Elsa Mehari Varamedlem: Erlend Berger Varamedlem: Vegard Solemdal Varamedlem: Kent Raymond Odderlien Pettersen Representant fra speideren: Jorun Apeland
Kasserer utenfor styret: Erlend Berger Revisor: Jorunn Schatvet

Valgkomiteen Ellen Jansen og Steinar Årdal

 

Vi har hatt 3 styremøter i løpet av året, men også diskutert saker pr. e-post når det har vært behov.

 

Det ble nedsatt en komitè angående prosjektet Kringen 2022 og har hatt sonderingsmøter med Normisjon, Fet menighet og Fet il. Så langt i dette prosjektet har det ikke blitt konkludert med annet enn at de overnevnte organisasjoner ikke ønsker samarbeid med oss i dette prosjektet.l

 

På våren var tre styremedlemmer på møte i kulturutvalget og presenterte Kringen med de aktiviteter vi har. Håper politikerne ble litt klokere etter dette framlegget.

 

I februar byttet vi ut vår oppvaskmaskin til en ny og effektiv modell, da den gamle etter mange års tro tjeneste ikke ville jobbe mer.

 

 

Kjellaug deltok på et kurs  i søknadsskriving av legat og stiftelser, dette  gav oss 48000kr inn i kassa. Disse er øremerke til flyktning arbeid.

 

I løpet av året har vi hatt 6 samlinger for kvinner og barn. Vi har vært på utflukt til Holmenkollen, noen av oss har støttet opp om strikkekafeèn på ungdommen.

I August startet et prosjekt med 3 jenter på 12år inn i håndballen i Fet, Kjellaug har kjørt de til trening og vært med på noen kamper. Kjellaug har da fått kjøregodtgjørelse fra legat pengene. Jentene trives og har fått flere norske venner. Det er moro og se at de er trygge på håndballbanen og vokser på ros fra trenere. Kjellaug har også hatt med foreldrene til barna på kamper. Hun har også samarbeidet med Nav i forhold innkjøp av utstyr og treningstøy.

 

Kringen åpen barnehage har skiftet personell dette året noe som har preget leders arbeid med intervjuer og ansettelse.

Vi har også gitt barna med flyktning bakgrunn gratis tilbud. Både mor og barn trenger å lære seg bedre norsk.

 

I desember ble det ansatt en egen vaskehjelp, han vasker 3 timer på mandag og 3 timer på fredag før utleie.

 

Seniortreffet har gått sin gang med 6 samvær i løpet av året. På hver samling har de:  foredrag om ett tema, sang, utlodding , god lunsj og andakt.

 

Vi har hatt et loppemarked og det ble godt resultat.

 

Vi hadde også en godt gjennomført julemesse med felles sanger, solist, andakt og masse salg av lodd.

Kakebakere med Margot Nordgård i spissen trenger en kjempe stor takk for mange timer med baking i forkant av messa. Dette var med på å gjøre omsetningen til 36000kr på.

 

Vi solgte lodd på Spar fredag og lørdag uka før, jeg synes folk er flinke til å støtte vårt arbeid.

 

 

  • konomisk har vi hatt det beste året i Kringens historie. Vi har mange faste leietakere. Tjenesten for funksjonshemmede sa opp sin ferske avtale i løpet av året. Ungdomsklubben blir på Kringen ut 2015, de skal etter dette muligens legge om sin aktivitet.

Ungdomskolen er usikker, men likevel så ser vi lyst på økonomien og gleder oss over mange fornøyde leietakere i året som har gått, de kommer ofte tilbake.

 

Årets Brannvernrunde ble godkjent med anmerkning om at søppel bøttene burde flyttes vekk fra bygningene.

 

 

Det har også blitt utført oppmåling av tomtene våre, disse målingene stemte med styrets antagelser.

 

Vi takker alle som har bidratt med praktisk jobbing, forbønn og innsats i forbindelse med våre arrangementer.

Morten Berglie                                       Kjellaug Solemdal                                                                                                                               

Sekretær                                                            LEDER