Årsmelding fra Fetsund KFUK-KFUM

Posted by in Kringen, Ukategorisert, on 21. juni 2018

Årsmelding Fetsund KFUK-KFUM 2017

 

STYRET i Fetsund KFUK-KFUM har i 2017 bestått av

 

Leder: Kjellaug Solemdal

Kasserer: Morten Berglie

Sekretær/ speidernes representant: Jorunn Apeland

Styremedlem: Steffen Innset

Styremedlem: Tsege Kahsay

 

MEDLEMMER

Antall medlemmer pr 31.12.17: 27

 

STYRETS ARBEID

Styret hadde i 2017 kun 3 styremøter. Resten av planleggingen gikk pr mail og telefon.

Årsmøte ble gjennomført 16. februar med god detakelse.

Styrets hovedoppgaver knyttet til hus, har vært knyttet til vedlikehold og utbedringer. I løpet av 2017 er det installert brannvarslingsanlegg, elektrisk opplegg på Kringen 2 er reparert og det er lagt «strømper» i innerste kloakkrør i Kringen 1 pga gjentatte stopp i kloakken.

Videre har styret v/ leder hatt ansvar for gjennomføring av Lørdagstreffene – se nedenfor.

 

UTLEIE

Utleieaktiviteten på Kringen er fortsatt høy, både fast leie og sporadisk. Jfr det regnskapet viser av inntekter.

Huset er flittig i bruk også av våre egne i Åpen Barnehage, i speidergruppa, på lørdagstreff og i seniorgruppa.

 

AKTIVITET

 • LOPPEMARKED
  Vårens loppemarked ble gjennomført lørdag 29. april. Det er imponerende hvor mye midler som kan skaffes til veie på noen få timer med aktivt salg. Takk til hver og en som har bidratt med mye mer enn noen få timer i forhold til mottak, opprigging og rydding før og etter markedet. Uten mange frivillige her, ville det ikke vært mulig å gjennomføre arrangementet.

 

 • SENIORTREFF
  Seniorgruppa har møttes torsdager 3 ganger i vår og 3 ganger i høst med svært varierte temaer. program. Min pensjonistjobb, Prosa og poetiske vendinger, Sunn og Usunn Religion, Arbeidstrening og Grønn omsorg med Falldalen Virksomhetssenter, Misjonær i Japan og fengselsprest i Bodø. Seniorgruppa er viktig i Fetsund KFUK-KFUM med et oppmøte på 15-30 stk.

 

 • LØRDAGSTREFF/ FLYKTNINGEARBEID
  Lørdagstreffene har som mål å være en sosial samlingsplass. Det har vært arrangert lørdagstreff 4 i vår og 5 i høst inklusiv grøtfest med trekning av høstens lotteri. Lørdagstreffene har inneholdt gospelsang, akedag, påskeverksted, brettspill, kaffe og vaffel samt deltakelse på Flomdagene og Lenselangs. En samling var viet tema mattradisjoner. Oppmøtet varierer fra 5 til 30 stk.  På akedagen deltok 15-20 stk et svært vellykket arrangement.

  Kjellaug Solemdal har fulgt opp en del flyktningebarn på fotball i 2017 som tidligere år, skaffet utstyr og ble også med laget til Arvika på fotballcup.

 • JULEMESSE
  • 2017 var vårt første år uten julemesse. Vemodig for mange både medlemmer og ikke-medlemmer. Styret i Fetsund KFUK-KFUM takker de som har stått på og laget julemesse i alle år.
 • FELLES ARRANGEMENT FOR FRIVILLIGE I FET
  • april deltok flere i styret på felles arrangement i Fet Kirke for alle frivillige i Fet, kristelige og ikke-kristelige organisasjoner. Sang og ulike foredrag. En flott kveld og vellykket arrangement.

REPRESENTASJON

Leder deltok våren 2017 på planlegging av fellesarrangement i Fet Kirke. Et arrangement som rettet seg mot alle frivillige i Fet.

 

ANNET

 • Etter mange aktive år, møtes ikke lenger Bibelgruppa i Fetsund KFUK-KFUM. Det er en tid for alt.
 • Kringen 2025 – prosjektet ligger på vent pga kommunesammenslåingen og usikkerhet rundt kirker, bygg og generell planlegging fra Fet Kommunes side.

 

UTFORDRINGER og GLEDER

Den største utfordringen for Fetsund KFUK-KFUM er liten medlemsmasse i hovedforeningen og dermed få mennesker til å dele på nødvendige oppgaver.

 

Det som derimot er gledelig er at speiderarbeidet blomstrer som det ikke har gjort på mange år. Deltakelse på lørdagstreffene er stabilt og Åpen Barnehage fungerer godt. Dvs at mange barn og unge har en positiv opplevelse av Kringen som samlingspunkt, vi håper og tror de får med seg gode verdier videre i livet.

 

Utleieforholdet til kommunens fritidsklubb og tidligere andre aktiviteter har også gitt unge utenfor Kringens eget arbeid tilknytning til huset. Dette påvirker utleieaktiviteten positivt. Vi har behov for inntekter for å holde huset vedlike.

 

 

Styret i Fetsund KFUK-KFUM vil med dette takke for all god innsats på våre arrangementer gjennom 2017 og håper på gode møteplasser også i 2018.01.15

 

 

Fetsund 15.1.2018

 

 

Kjellaug Solemdal       Morten Berglie Tsege Kahsay                       Steffen Innset             Jorunn Apeland

Leder                          Kasserer          Styreleder                  Kasserer                     Sekretær